Offical Bulletin
Air Pistol Match - West Fargo, ND
Red River Regional Marksmanship Center
Fired November 22, 2009
Competitor Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4 Stage 5 Stage 6 Total  
Matthew Pueppke 95 90 89 89 91 96 550 Match Winner
Jacob Longlet 88 86 88 85 83 85 515  
Jim Ladwig 78 86 84 89 86 89 512  
Curt Ladwig 83 84 87 82 84 82 502  
Greg Adams 80 79 81 86 79 75 480  
Steve Adams 53 51 51 55 59 65 334